Climatizare Ventilare

nTRr- factorul de utilizare al pierderilor de căldură în perioada rece; se poate considera ca și valoare de referință 1;

nsistR – eficiența globală a sistemului de răcire – se poate considera ca și valoare de referință 1;

fsurse,mediu[W/m2] – fluxul de căldură mediu degajat de sursele interioare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 4;

fsoare,mediu[W/m2] – fluxul de căldură mediu primit prin elementele exterioare de construcție de soare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 10;

fventilare,mediu[W/m2]- fluxul mediu de energie folosit pentru ventilare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 2;

COP – coeficientul mediu de performanță al mașinii frigorifice, indicat de producător – se poate considera ca și valoare de referință 5;

naux – raportul între energia auxiliară și energia consumată în sistemul de răcire – – se poate considera ca și valoare de referință 0,20;

Încălzire

n – factorul de utilizare al clădirii; pentru clădirile uzuale se consideră ca și valoare de referință 1;

nem –  eficiența sistemului de transmisie a căldurii în
funcție de tipul de corp de încălzire;

nc –  eficiența sistemului de reglare în funcție de sistemul de transmisie a căldurii;

Qi = degajări de căldură interne [kWh];

fsurse,intmediu – fluxul termic mediu al degajarilor interne [W/m2]; se poate considera ca și valoare de referință valoarea 4[W/m2];

Apă caldă menajeră

f1 – depinde de tipul instalaţiei la care este racordat punctul de consum

– f1 = 1, 30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat , fără recirculare
– f1 = 1, 20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat
– f1 = 1, 10 pentru obiective alimentate în sistem local

f2 – depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

– f2 = 1, 10 pentru instalaţii echipate cu baterii clasice
– f2 = 1, 05 pentru instalaţii echipate cu baterii monocomandă

tc  – temperatura de livrare a apei calde de consum[C]; de obicei se consideră egală cu 50[C];

tc,c – temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum[C]; de obicei se consideră 50[C];
tr –  temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum[C]; de obicei se consideră 10[C];

tm – temperatura medie tur-retur a agentului termic necesar încălzirii clădirii [C]; de obicei se consideră 70[C];