Navigare prin programul Software CalculG

Navigarea prin programul Software Calcul G se va face utilizând meniurile și butoanele din fereastra curentă de lucru.

În partea superioară se poate vedea o listă cu butoanele principale de comandă. Dacă veți staționa puțin deasupra butoanelor va apărea și o informație de clarificare a funcționalității lui.

Tot în partea superioară a programului se află meniul ce cuprinde toate ferestrele de lucru din cadrul programului. Acest meniu permite o navigare ușoară.

Doar în fereastra principală a programului se află butoanele de prelucrare a proiectelor, fișierelor de lucru.

Consideri că informația ți-a fost utilă? În capitolul de Ajutor poți găsi mai multe informații de acest fel.

 

La ce folosește butonul de „Salvează Standard”?

La ce folosește butonul de „Salvează Standard”?

În partea din stânga jos a ferestrei de lucru veți putea vedea butonul de „Salvează Standard”. Ce face însă acesta?

Butonul menționat mai sus are rolul de a salva informațiile existente în fereastra de lucru în interiorul unui „Proiect Standard”.

De fiecare dată când deschideți un proiect nou veți observa că informațiile sunt precompletate. Exact acelea sunt informațiile care au rezultat din aplicarea butonului „Salvează Standard”.

De altfel de aici îi vine și numele, respectiv se realizează un Standard de proiect, personalizat conform dorințelor fiecărui client.

Consideri că informația ți-a fost utilă? În capitolul de Ajutor poți găsi mai multe informații de acest fel.

Temperaturi exterioare de calcul

Iată mai jos Harta de zonare climatică a României(incluzând Republica Moldova)

Temperaturi exterioare de calcul pe Orașe
Oraș Zonă Temperaturi
Constanța Zona I -12OC
Brăila Zona II -15OC
București Zona II -15OC
Craiova Zona II -15OC
Călărași Zona II -15OC
Oradea Zona II -15OC
Botoșani Zona III -18OC
Cluj Zona III -18OC
Focșani Zona III -18OC
Iași Zona III -18OC
Piatra Neamț Zona III -18OC
Sibiu Zona III -18OC
Brașov Zona IV -21OC
Suceava Zona IV -21OC
Miercurea Ciuc Zona V -25OC

Consum anual specific maxim de energie primară pentru clădiri, pentru toate zonele climatice

Consum anual specific maxim de energie primară pentru clădiri, pentru toate zonele climatice:

Clădire Consum anual specific maxim de energie primară

qan,maxim

[kWh/ m2an]

Clădire de birouri 60
Spațiu comercial 101
Clădire de învățământ 123
Clădire pentru sănătate 149
Clădire pentru turism 81
Clădiri rezidențiale cu maxim patru niveluri supraterane 153
Clădiri rezidențiale cu mai mult de patru niveluri supraterane 117
Consum anual specific maxim de energie primară, pentru toate zonele climatice

Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale

Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

A1- aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A2- aria suprafețelor planșeelor de la ultimul nivel, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

A3- aria suprafețelor planșeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A4- aria suprafețelor componentelor vitrate ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

P- perimetrul exterior al spațiului încălzit aflat în contact cu solul sau îngropat, [m],

a, b, c, d, e, f- coeficienții de control pentru elementele de construcție menționate mai jos dați diferențiați în funcție de categoria clădirii: clădiri de categoria 1 sau clădiri de categoria 2.

Calcul coeficient global de izolare termică la clădiri nerezidențiale G1

Calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri nerezidențiale se face cu formula de mai jos, notându-se coeficientul cu G1:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

Aj- aria elementului de construcție j prin care are loc schimbul de căldură, [m2],

tj- factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de construcție j,

Rmj- rezistența termică specifică corectată medie a elementului de construcție j, [m2K/W]