Rezistențe termice minime (corectate minime)

Rezistențe termice minime(valori normate și se aplică la rezistențele reale corectat) conform ordin 2641/2017

Rezistențe termice minime:

Valorile se compară după ce rezistența reală este afectată de coeficientul de reducere ca urmare a efectului punților termice.

Rezistența termică minimă pentru pereții exteriori este de 1,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru tâmplăria exterioară este de 0,77 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșeele de peste ultimul nivel, sub terase sau poduri este de 5,00 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe este de 2,90 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru pereții adiacenți rosturilor închise este de 1,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșeele care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior este de 4,50 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru plăcile pe sol este de 4,50 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor neîncălzite este de 4,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru pereții exteriori, sub C.T.S. la subsolurile sau demisolurilor încălzite este de 1,80 [mpK/W].

Rezistențele termice minime sunt acele rezistențe impuse ca și limită inferioară pentru elementele de anvelopă ale construcției. Rezistența reală corectată, adică afectată de coeficientul r al pierderilor accelerate din dreptul punților termice, trebuie să fie mai mare decât rezistența termică minimă.

Descarcă și utilizează Software Scenariu Securitate Incendiu.

Rezistenta Termica -calcul

Rezistenta termica – Calculul pentru a determina rezistenta termica pentru diverse elemente de construcție presupune parcurgerea a mai mulți pași, redați și explicați mai jos. El este important deoarece oferă informații cu privire la izolarea termică a clădirii.

Izolarea termică a unei clădiri este importantă deoarece ea determină un consum redus de energie pentru încălzirea spațiului în sezonul rece.

Când se calculează rezistența termică corectată softul introduce în mod direct rezistențele termice superficiale, în funcție de tipul elementului, fără a le mai cere utilizatorului(pentru a se reduce datele de intrare cu grad ridicat de repetivitate).

Calcul Rezistenta Termica

calcul rezistenta termicarelații în care:

a- coeficient de corecție care ține cont de degradarea caracteristicilor termotehnice ale materialelor în funcție de timp; atunci când utilizatorul introduce conductivitatea unui material ea trebuie să fie deja afectată de acest coeficient de corecție(pentru reducerea datelor de intrare solicitate);

d- grosimea stratului component al elementului de construcție și de care depinde procedura de calcul rezistenta termica [m],

Cu cât grosimea unui strat este mai mare cu atât rezistența lui termică crește.

λ- conductivitatea termică a materialului de care depinde procedura de calcul rezistenta termica[W/mK]; această caracteristică a fost stabilită pe tipuri de materiale prin încercări experimentale; un produs oarecare de construcții va avea menționată conductivitatea termică în cadrul agrementului tehnic;

Cu cât conductivitatea termică este mai mică cu atât caracteristicile de izolare termică a unui material cresc.

Rsi- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața interioară(caldă) a elementului de construcție [m2K/W],

Rse- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața exterioară(rece) a elementului de construcție [m2K/W],

Intră și descarcă „TermicG- software calcul G”.

Ra-rezistenta termica a stratului de aer inclus în stratificaţia elementului de construcţie [m2K/W],

Rs- rezistența termică unidirecţională a elementului de construcție format din mai multe straturi [m2K/W];

r- coeficient adimensional de reducere a rezistenței termice în câmp unidirecțional, ținând cont de efectul negatic al punților termice;

RT- rezistența termică unidirectionala a elementului compozit [m2K/W];

RT ‘- rezistenta termica unidirecțională corectată a elementului de anvelopă, ținând cont de efectul negativ al punților termice [m2K/W].

În faze preliminare coeficientul adimensional de reducere a rezistenței termice ca urma a existenței punților termice se poate lua în considerare:
– la pereți exteriori: 0,20- 0,40:
– la terase și planșee sub poduri: 0,15- 0,25;
– la planșee peste subsoluri și sub bowindouri: 0,25- 0,35;
– la rosturi: 0,10- 0,20.

Testează chiar acum produsul software Scenariu Securitate Incendiu.