Calcul coeficient global de izolare termică la clădiri nerezidențiale G1

Calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri nerezidențiale se face cu formula de mai jos, notându-se coeficientul cu G1:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

Aj- aria elementului de construcție j prin care are loc schimbul de căldură, [m2],

tj- factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de construcție j,

Rmj- rezistența termică specifică corectată medie a elementului de construcție j, [m2K/W]