Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale

Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

A1- aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A2- aria suprafețelor planșeelor de la ultimul nivel, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

A3- aria suprafețelor planșeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A4- aria suprafețelor componentelor vitrate ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

P- perimetrul exterior al spațiului încălzit aflat în contact cu solul sau îngropat, [m],

a, b, c, d, e, f- coeficienții de control pentru elementele de construcție menționate mai jos dați diferențiați în funcție de categoria clădirii: clădiri de categoria 1 sau clădiri de categoria 2.