Informare cu privire la TermicG și noua metodologie

INFORMARE PENTRU AUDITORI

TermicG se află în faza de testare cu noul produs realizat conform metodologiei aflate în dezbatere publică.

Produsul este gata, dar testarea este un proces complex și necesar.

Este vorba de un produs nou, online și care va avea toate upgradurile incluse.

TermicG își păstrează prețul de 1 000 de lei, plată anuală actuală.

Utilizatorii TermicG vor primi operativ detalii cu privire la modul de utilizare, imediat cum metodologia va fi oficial aprobată.

În continuare TermicG va cuprinde modul pentru întocmirea auditului energetic și calcul G.

Produsul va fi operațional din prima zi de aplicare a noului MC001 și va fi accesibil clienților la momentul la care reglemenatarea tehnică va fi publicată (adică dinainte de aplicabilitate deoarece va există o perioadă de timp de la publicare și până la aplicarea noii metodologii).

Clienții TermicG nu vor avea nici o zi de discontinuitate în utilizarea unui produs conform cu reglementările tehnice valabile.

 

Temperaturi exterioare de calcul

Iată mai jos Harta de zonare climatică a României(incluzând Republica Moldova)

Temperaturi exterioare de calcul pe Orașe
Oraș Zonă Temperaturi
Constanța Zona I -12OC
Brăila Zona II -15OC
București Zona II -15OC
Craiova Zona II -15OC
Călărași Zona II -15OC
Oradea Zona II -15OC
Botoșani Zona III -18OC
Cluj Zona III -18OC
Focșani Zona III -18OC
Iași Zona III -18OC
Piatra Neamț Zona III -18OC
Sibiu Zona III -18OC
Brașov Zona IV -21OC
Suceava Zona IV -21OC
Miercurea Ciuc Zona V -25OC

Rezistenta Termica -calcul

Rezistenta termica – Calculul pentru a determina rezistenta termica pentru diverse elemente de construcție presupune parcurgerea a mai mulți pași, redați și explicați mai jos. El este important deoarece oferă informații cu privire la izolarea termică a clădirii.

Izolarea termică a unei clădiri este importantă deoarece ea determină un consum redus de energie pentru încălzirea spațiului în sezonul rece.

Când se calculează rezistența termică corectată softul introduce în mod direct rezistențele termice superficiale, în funcție de tipul elementului, fără a le mai cere utilizatorului(pentru a se reduce datele de intrare cu grad ridicat de repetivitate).

Calcul Rezistenta Termica

calcul rezistenta termicarelații în care:

a- coeficient de corecție care ține cont de degradarea caracteristicilor termotehnice ale materialelor în funcție de timp; atunci când utilizatorul introduce conductivitatea unui material ea trebuie să fie deja afectată de acest coeficient de corecție(pentru reducerea datelor de intrare solicitate);

d- grosimea stratului component al elementului de construcție și de care depinde procedura de calcul rezistenta termica [m],

Cu cât grosimea unui strat este mai mare cu atât rezistența lui termică crește.

λ- conductivitatea termică a materialului de care depinde procedura de calcul rezistenta termica[W/mK]; această caracteristică a fost stabilită pe tipuri de materiale prin încercări experimentale; un produs oarecare de construcții va avea menționată conductivitatea termică în cadrul agrementului tehnic;

Cu cât conductivitatea termică este mai mică cu atât caracteristicile de izolare termică a unui material cresc.

Rsi- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața interioară(caldă) a elementului de construcție [m2K/W],

Rse- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața exterioară(rece) a elementului de construcție [m2K/W],

Intră și descarcă „TermicG- software calcul G”.

Ra-rezistenta termica a stratului de aer inclus în stratificaţia elementului de construcţie [m2K/W],

Rs- rezistența termică unidirecţională a elementului de construcție format din mai multe straturi [m2K/W];

r- coeficient adimensional de reducere a rezistenței termice în câmp unidirecțional, ținând cont de efectul negatic al punților termice;

RT- rezistența termică unidirectionala a elementului compozit [m2K/W];

RT ‘- rezistenta termica unidirecțională corectată a elementului de anvelopă, ținând cont de efectul negativ al punților termice [m2K/W].

În faze preliminare coeficientul adimensional de reducere a rezistenței termice ca urma a existenței punților termice se poate lua în considerare:
– la pereți exteriori: 0,20- 0,40:
– la terase și planșee sub poduri: 0,15- 0,25;
– la planșee peste subsoluri și sub bowindouri: 0,25- 0,35;
– la rosturi: 0,10- 0,20.

Testează chiar acum produsul software Scenariu Securitate Incendiu.