Temperaturi exterioare de calcul

Iată mai jos Harta de zonare climatică a României(incluzând Republica Moldova)

Temperaturi exterioare de calcul pe Orașe
Oraș Zonă Temperaturi
Constanța Zona I -12OC
Brăila Zona II -15OC
București Zona II -15OC
Craiova Zona II -15OC
Călărași Zona II -15OC
Oradea Zona II -15OC
Botoșani Zona III -18OC
Cluj Zona III -18OC
Focșani Zona III -18OC
Iași Zona III -18OC
Piatra Neamț Zona III -18OC
Sibiu Zona III -18OC
Brașov Zona IV -21OC
Suceava Zona IV -21OC
Miercurea Ciuc Zona V -25OC

Rezistenta Termica -calcul

Rezistenta termica – Calculul pentru a determina rezistenta termica pentru diverse elemente de construcție presupune parcurgerea a mai mulți pași, redați și explicați mai jos. El este important deoarece oferă informații cu privire la izolarea termică a clădirii.

Izolarea termică a unei clădiri este importantă deoarece ea determină un consum redus de energie pentru încălzirea spațiului în sezonul rece.

Calcul Rezistenta Termica

calcul rezistenta termicarelații în care:

a- coeficient de corecție care ține cont de degradarea caracteristicilor termotehnice ale materialelor în funcție de timp,

d- grosimea stratului component al elementului de construcție și de care depinde procedura de calcul rezistenta termica [m],

Cu cât grosimea unui strat este mai mare cu atât rezistența lui termică crește.

λ- conductivitatea termică a materialului de care depinde procedura de calcul rezistenta termica[W/mK]; această caracteristică a fost stabilită pe tipuri de materiale prin încercări experimentale; un produs oarecare de construcții va avea menționată conductivitatea termică în cadrul agrementului tehnic;

Cu cât conductivitatea termică este mai mică cu atât caracteristicile de izolare termică a unui material cresc.

Rsi- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața interioară(caldă) a elementului de construcție [m2K/W],

Rse- rezistenta termica superficială a stratului de aer de la fața exterioară(rece) a elementului de construcție [m2K/W],

Intră și descarcă „TermicG- software calcul G”.

Ra-rezistenta termica a stratului de aer inclus în stratificaţia elementului de construcţie [m2K/W],

Rs- rezistența termică unidirecţională a elementului de construcție format din mai multe straturi [m2K/W];

r- coeficient adimensional de reducere a rezistenței termice în câmp unidirecțional, ținând cont de efectul negatic al punților termice;

RT- rezistența termică unidirectionala a elementului compozit [m2K/W];

RT ‘- rezistenta termica unidirecțională corectată a elementului de anvelopă, ținând cont de efectul negativ al punților termice [m2K/W].

În faze preliminare coeficientul adimensional de reducere a rezistenței termice ca urma a existenței punților termice se poate lua în considerare:
– la pereți exteriori: 0,20- 0,40:
– la terase și planșee sub poduri: 0,15- 0,25;
– la planșee peste subsoluri și sub bowindouri: 0,25- 0,35;
– la rosturi: 0,10- 0,20.

Testează chiar acum produsul software Scenariu Securitate Incendiu.