Consum anual specific maxim de energie primară pentru clădiri, pentru toate zonele climatice

Consum anual specific maxim de energie primară pentru clădiri, pentru toate zonele climatice:

Clădire Consum anual specific maxim de energie primară

qan,maxim

[kWh/ m2an]

Clădire de birouri 60
Spațiu comercial 101
Clădire de învățământ 123
Clădire pentru sănătate 149
Clădire pentru turism 81
Clădiri rezidențiale cu maxim patru niveluri supraterane 153
Clădiri rezidențiale cu mai mult de patru niveluri supraterane 117
Consum anual specific maxim de energie primară, pentru toate zonele climatice

Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale

Calcul valori normate ale coeficientului global de izolare termică G1ref, clădiri nerezidențiale:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

A1- aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A2- aria suprafețelor planșeelor de la ultimul nivel, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

A3- aria suprafețelor planșeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau un spațiu neîncălzit, [m2],

A4- aria suprafețelor componentelor vitrate ale pereților verticali, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, [m2],

P- perimetrul exterior al spațiului încălzit aflat în contact cu solul sau îngropat, [m],

a, b, c, d, e, f- coeficienții de control pentru elementele de construcție menționate mai jos dați diferențiați în funcție de categoria clădirii: clădiri de categoria 1 sau clădiri de categoria 2.

Calcul coeficient global de izolare termică la clădiri nerezidențiale G1

Calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri nerezidențiale se face cu formula de mai jos, notându-se coeficientul cu G1:

relație în care:

V- volumul încălzit al clădirii, [m3],

Aj- aria elementului de construcție j prin care are loc schimbul de căldură, [m2],

tj- factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de construcție j,

Rmj- rezistența termică specifică corectată medie a elementului de construcție j, [m2K/W]

 

Rezistențe termice minime (corectate minime)

Rezistențe termice minime(valori normate și se aplică la rezistențele reale corectat) conform ordin 2641/2017

Rezistențe termice minime:

Valorile se compară după ce rezistența reală este afectată de coeficientul de reducere ca urmare a efectului punților termice.

Rezistența termică minimă pentru pereții exteriori este de 1,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru tâmplăria exterioară este de 0,77 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșeele de peste ultimul nivel, sub terase sau poduri este de 5,00 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe este de 2,90 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru pereții adiacenți rosturilor închise este de 1,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru planșeele care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior este de 4,50 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru plăcile pe sol este de 4,50 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor neîncălzite este de 4,80 [mpK/W],

Rezistența termică minimă pentru pereții exteriori, sub C.T.S. la subsolurile sau demisolurilor încălzite este de 1,80 [mpK/W].

Rezistențele termice minime sunt acele rezistențe impuse ca și limită inferioară pentru elementele de anvelopă ale construcției. Rezistența reală corectată, adică afectată de coeficientul r al pierderilor accelerate din dreptul punților termice, trebuie să fie mai mare decât rezistența termică minimă.

Descarcă și utilizează Software Scenariu Securitate Incendiu.