Climatizare Ventilare

nTRr- factorul de utilizare al pierderilor de căldură în perioada rece; se poate considera ca și valoare de referință 1;

nsistR – eficiența globală a sistemului de răcire – se poate considera ca și valoare de referință 1;

fsurse,mediu[W/m2] – fluxul de căldură mediu degajat de sursele interioare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 4;

fsoare,mediu[W/m2] – fluxul de căldură mediu primit prin elementele exterioare de construcție de soare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 10;

fventilare,mediu[W/m2]- fluxul mediu de energie folosit pentru ventilare în perioada caldă – se poate considera ca și valoare de referință 2;

COP – coeficientul mediu de performanță al mașinii frigorifice, indicat de producător – se poate considera ca și valoare de referință 5;

naux – raportul între energia auxiliară și energia consumată în sistemul de răcire – – se poate considera ca și valoare de referință 0,20;