Încălzire

n – factorul de utilizare al clădirii; pentru clădirile uzuale se consideră ca și valoare de referință 1;

nem –  eficiența sistemului de transmisie a căldurii în
funcție de tipul de corp de încălzire;

nc –  eficiența sistemului de reglare în funcție de sistemul de transmisie a căldurii;

Qi = degajări de căldură interne [kWh];

fsurse,intmediu – fluxul termic mediu al degajarilor interne [W/m2]; se poate considera ca și valoare de referință valoarea 4[W/m2];