Software Calcul G

TermicG reprezintă un produs software util proiectanților din România și auditorilor energetici pentru clădiri și apartamente.

INFORMARE PRIVIND UTILIZAREA TERMICG CONFORM NOII METODOLOGII(LA MOMENTUL INTRĂRII ÎN APLICARE)

Cu el poți face cu el? De la calculul instalațiilor sanitare și termice și până la auditul energetic al unei clădiri.

Sute de auditori energetici au ales deja să folosească deja acest soft. De ce? Pentru că e cel mai simplu, cel mai complet și poate fi utilizat pe oricâte calculatoare din firmă.

Iată aici lista completă de documente ce se pot realiza cu TermicG.

Baza legală Termic G- Software Calcul G

Întocmirea notelor de calcul pentru Coeficientul global de izolare termică G reprezintă o obligativitate legală. Ea este stabilită prin Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții- bază legală Software Calcul G

Realizarea acestei verificări reprezintă una din exigențele cerinței fundamentale Economie de Energie și Izolare termică. Aceasta este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 10/1995  privind Calitatea în Construcții.

Atenție: Breviarul de Calcul G se întocmește de către proiectanții construcției. El se verifică  la cerința fundamentală Economie de Energie și Izolare termică prin verificatori identificați prin ștampila E.

Calculul coeficientului global de izolare termică(G) exprimă pierderile totale de căldură la clădirile civile. Când ne vom referi mai departe la acest calcul vom folosi expresia: Calcul G .

Respectarea prevederilor privind Calculul G reprezintă o condiţie obligatorie atât pentru elaboratorii proiectelor, pentru specialiştii verificatori şi experţi atestaţi, cât şi pentru investitori şi executanţi, conform prevederilor legale în vigoare

Despre TermicG- Software Calcul G

TermicG- Software Calcul G vă permite să introduceți cu ușurință informațiile necesare pentru realizarea calculului. El prezintă marele avantaj că oferă un export în Word a notelor de calcul.

Softul dispune de o bază completă de materiale de construcții. Beneficiarul o poate actualiza ori de câte ori consideră că este necesar. De asemenea softul cuprinde și o bază semnificativă de elemente de construcție predefinite. El oferă posibilitatea utilizatorului să își definească și propriile elemente de construcții. Acestea se pot refolosi ori de câte ori este necesar fără a fi necesar ca ele să fie definite la fiecare proiect nou.

Să întocmești calculul G cu ajutorul acestui soft este o problemă importantă dar care durează nu mai mult de 10 minute. Nu de puține ori proiectanții nu acordă importanța cuvenită și atașează documente incomplete sau incorecte. Acest lucru reprezintă o abatere de la Legea 10/1995 , vorbind de o cerință fundamentală.

Ești interesat de ofertă? Iată care este prețul softului.

C107- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor

Acest normativ este cel care stabilește modul de calcul al coeficietului global de izolare termică. Coeficientul se notează generic cu G. Reglementarea tehnică impune verificarea ca valoarea G să fie mai mică decât un G normat.

Coeficientul G depinde de natura elementelor de anvelopă, adică cele care delimitează volumul interior al clădirii de mediul exterior.

Coeficientul G depinde de numărul de schimburi orare, de volumul interior încălzit al clădirii și de suprafața elementelor de anvelopă și de rezistența termică a elementelor de anvelopă.

Un Calcul G nu ține seama de aporturile solare și nici de aporturile interne.

În cazul clădirilor, altele decât cele de locuit, aportul numărului de schimburi de aer nu se ia în considerare.

Rezistențele termice luate în considerare sunt cele corectate de efectul punților termice. Valoarea punților termice se poate lua în considerare, în faze preliminare a proiectării de:

  • 20%- 45% la pereții exteriori;
  • 15%- 25% la terase și planșee sub poduri;
  • 25%- 35% la planșee peste subsoluri și bowindouri;
  • 10%-20% la rosturi.

Normativul prevede două moduri diferite de calcul și cerințe diferite în funcție de destinația clădirii. Astfel că un Calcul G pentru o clădire de locuit va avea exigențe și un mod de calcul diferit față de o clădire de birouri.

Unitatea de măsură pentru coeficientul global de izolare termică- G este:     

Coeficientul global normat de izolare termică (GN sau G1ref) depinde de volumul clădirii, de suprafață și de numărul de niveluri.