Valorile coeficienților de control pentru clădiri de categoria 1

Valorile coeficienților de control pentru clădiri de categoria 1 veți regăsi mai jos:

Valorile vor folosi la calculul coeficientului global de izolare termică normat pentru clădiri altele decât cele pentru locuit.