Valorile lui r- coeficient de pierderi datorat punților termice

O clădire pierde energie prin elementele de anvelopă. Cu cât o construcție este mai bine izolată termic cu atât pierderile de energie vor fi mai mici. Prin pierderi de energie se înțelege căldură în perioada de iarnă și rece în perioada de vară.

Elementele uzuale de anvelopă sunt următoarele:

  1. pereții exteriori
  2. elementele vitrate precum ferestre și uși
  3. planșeul către subsol sau pe sol
  4. planșeul către ultimul nivel, terasă sau sub pod

Pentru a se reduce pierderile de energie este nevoie ca aceste elemente să aibă o rezistență termică cât mai ridicată. În acest sens se adoptă soluții de termoizolare prin prevederea de straturi, de preferat spre exteriorul clădirii, care au o conductivitate termică mică, adică nu permit căldurii să se piardă.

Cele mai uzuale materiale utilizate sunt următoarele: vata minerală sau bazaltică, polistirenul, spumă de poliuretan, șamd..

Dacă sunteți auditor energetic atunci aveți nevoie să utilizați un software pentru emiterea certificatelor energetice.

Pentru pereții exteriori termoizolația ar minimă trebuie să fie de 15-20cm. Pentru planșeele superioare termoizolația minimă începe de la 30cm și mai mult. Pentru planșeele către subsol sau pe sol termoizolația minimă ar trebui să fie de cel puțin 20cm.

Pentru determinarea rezistenței termice este necesar să se țină cont de efectul punților termice. Punțile termice reprezintă acele elemente care modifică în sens defavorabil fluxul de căldură, ducând la creșterea lui.

Pentru pereții exteriori cele mai uzuale punți termice sunt intersecția cu alți pereți, intersecția cu planșeele de nivel, intersecția cu elementele vitrate, intersecția cu stâlpii interiori sau exteriori.

Punțile termice se iau în considerare prin reducerea rezistenței termice în câmp cu ajutorul unui factor r.

Acest factor are valori orientative astfel:

  • 0.55-0.80 pentru pereții exteriori. el se poate lua în considerare estimativ, aproape de 0.80 dacă nu există ferestre și spre 0.55 dacă există mai mult de jumătate din fațadă reprezentată de ferestre
  • 0.75-0.85 pentru terase și planșee sub poduri
  • 0.65-0.75 pentru planșee sub subsoluri și bowindouri .

Valorile lui r nu pot fi mai mari de 1 și în general nu sunt mai mici de 0.55.

Acest articol este util pentru proiectanți și pentru auditori energetici.

Dacă sunteți în căutarea unui auditor energetic care să întocmească un certificat energetic atunci puteți apela.